Nieuws

 

Op het eind van 2013 en het einde van 2013 is het goed een overzicht te maken van wat er gebeurd is en wat we van plan zijn voor het volgende jaar.We kijken graag terug op 2013. In dit jaar hadden we meer dan 2000 arme gehandicapte kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd en zeker 4500 ouders die hoopten dat hun kind, waar ze zoon zorg om hebben door onze thuis zorg vooruitgang zal maken. Nu kunnen we niet aan alle wensen voldoen,maar aan een wens van de kinderen kunnen we wel voldoen.Ze zijn graag op school en graag in het asrama

Op een schoolvrije dag stapte een klein kereltje van de 1ste klas van de moeilijk lerende kinderen naar de school. Toen de juffrouw zei.Het is schoolvrij je hoeft niet naar school, antwoordde hij Dat weet ik , maar ik wil knap worden.!!!

In het afgelopen jaar hebben we veel kunnen doen voor onze blinde kinderen.Wij hebben nu voor onze blinden,de zogenaamde leesregels waardoor de kinderen in Braille schrift kunnen nvoelen wat ze typen.

Nu zijn we van plan als onze leerlingen volleerd zijn ze uit te geven als ze weg gaat gaat de computer ook. De computer blijft zo het eigendom voor onze blinde leerlingen.

In de desas waar geen scholen vor gehancicapten zijn helpen we de dove en blinde kinderen om voorbereid en aangenomen te woren op de normale lagere dorps school. Men noemt dat hier inclusive opvoeding.De inclusie school is nog een grote moeilijke taak .We zijn er in de desas van Flores, Timor en Papoea mee begonnen voor meeer dan honderd kinderen

Kinderen die jarenlang om een of andere reden niet naar school gegaan zijn leren in de klas lezen en worden bijgewerkt dat ze op de gewone Lagere School meekunnen.Er is dan een leerkracht die de nieuwelingen helpt zodat de eigen onderwijzeres er geen last van heeft.Het resultaat moeten we nog afwachten.

We hebben verbetering gebrachtin in de trainig van de dove kinderen,we hopen dat ze er veel baat bij hebben zodat de de kinderen minder last hebben van hun doofheid.

In het nieuwe jaar 1914 beginnen we in de desascholen ons meer toeleggen op het inclusi

onderwijs en in de steden meer op de omvang van de autisten en de dove kinderen.

We hopen dat we u op het eind van 2014 een gelukkige groep kinderen kunnen laten

zien die vooruit gegaan zijn door onze inspanning.

We moeten verder nog een huis afbouwen waar we geen geld meer voor hebben.We zijn begonnen in Merauke (Papua) een huis te bouwen voor kinderen met H.I.V.Aids

Maar het geld is op! Wie helpt?

Wij zijn ook begonnen in MINDIPTANA,900 kilometer van Merauke .Wij danken u voor uw hulp en steun voor de kinderen en wij hopen dat ook in het jaar 2014 uw genegenheid voor Bhakti Luhur mag toenemen.