Add your logo here

 

BESTE MEDEWERKERS VAN BHAKTI LUHUR

U HELPT OM EEN GEHANDICAPT KIND GELUKKIG TE MAKEN.
Bhakti Luhur zoekt en helpt verwaarloosde gehandicapte kinderen in arme streken van Indonesie die nog door niemand geholpen worden
Neem even de tijd om onze nieuwsbrief te lezen. Zo blijft U een medewerker met hart en ziel.
Neem ook contact met ons als U iets nieuws wil horen of zien van het door U gesponsorde kind.Het kan altijd aan het onderstaande adres:
romopj@bhaktiluhur.com
 

 

Wij zijn blij dat U onze homepage bezoekt.Als een van de medewerkers die een gehandicapt kind financieel wiilen steunen rekenen wij op U.Deze homegage maakt het mogelijk voor ons om in contact te komen met U.
Gebruik deze website om te weten hoe het met Bhakti Luhur gaat en daardoor een beter begrip te krijgen van C.B.R.(Community Based Rehabilitation)voor millioenen gehandicapte kinderen in Indonesie die tot nu toe nog niet bereikt werden..Voor het niews van deze maand klik op de onderwerpen hiernaast gemeld.(links van het logo van Bhakti luhur)Of lees onze nieuwbrief hier beneden
 

 

 

   
 
 
Adres Yayasan Bhakti Luhur.

 

Jln. Seruni 4-6-8 Malang 65141
INDONESIA

 

 

 

 
ONZE NIEUWS BRIEF-2008
 

Een jaar geleden hebben we U in grote lijnen geschreven over ons werk voor gehandicapte kinderen waartoe dan alle kinderen behoren die op een of andere manier te kort komen zodat ze zich maar moeilijk kunnen ontwikkelen. Ons werk breidt zich steeds meer uit. Op het eiland Sumatra hebben we nu een nieuw huis in de stad Pematang Siantar in de nabijheid van een ziekenhuis zodat onze kinderen gemakkelijker van doktershulp gebruik kunnen maken .Wezijn met eennieuw huis begonnen in Banda Aceh en in Gunung sitoli om de slachtoffers van de aardbeving te helpen..6 rehabilitatie werkers van Bhakti Luhur zijn nu in Banda Aceh en 8 in Nias
 

Ook op het eiland Timor zijn we in de stad Kupang een tweede huis begonnen om dezelfde reden als in Pontianak.In deze maand September hebben we een gelegenheid te krijgen het te kopen.Wie helpt ons om 15000 euros bijelkaar te krijgen.We helpen daar nu meer dan 30 kinderen
 

Het werk voor onze blinde kinderen heeft zich steeds meer uitgebreid. Hun aantal is gestegen tot 119.Het zijn geen kinderen die alleen maar blind zijn ,maar er is een groep die bij hun blindheid nog een ander handicap hebben b.v. niet kunnen spreken, of verstandelijk gehandicapt zijn of lichamelijk.Het zijn dikwijls heel moeilijke gevallen maar het is heerlijk te zien hoe ze langzaam vooruit gaan en hun eigen weg gaan.

Ook zijn er dit jaar van onze normaal gehandicapte kinderen weer aan het werk gegaan.Zo is Yahyu een meisje met een kunstbeen en anderhalve arm hoofd van een afdeling geworden.Sringatin, een rolstoelpatiente is nu onderwijzeres aan ons blindenschooltje.Yohn, een jongen zonder armen, is overgegaan naar de tweede klas van het hoger middelbaar onderwijs.. Paulus Harsono een jongen zonder benen werkt bij de administratie. Suyono iemand met heel vervormde handen is hoofd van onze reproductieafdeling.Kuswati, licht verstandelijk gehandicapt, is onmisbaar bij de zusters. Zorgt voor bel en telefoon en kijkt of ieder krijgt wat hij of zij wel nodig heeft. Rosaline met een kunstbeen is verzorgster in een tehuis van oude van dagen. Juni, met een kunstbeen en een kunstarm heeft de leiding over een groepje kinderen. Een van onze blinde meisjes is met een slechtziende onderwijzer getrouwd en een ander die fysiotherapie geleerd heeft is teruggegaan naar Sumatra en is daar een praktijkje begonnen. U ziet,dat werken met gehandicapten wel degelijk resultaat oplevert.Kinderen die geopereerd moeten worden,waarvan de ouders het niet kunnen betalen komen dan een paar dagen van te voren in het internaat zodat de doktoren de voorbereidende onderzoeken kunnen doen. en de operatie vlug verloopt. Daarna blijven ze nog een poosje voor controle Op deze manier zijn er 41 kinderen van hun hazelip verlost , 2 geopereerd aan een waterhoofd , 1 aan klompvoetjes en nog verschillende operaties als gevolg van brandwonden.
 

BHAKTI LUHUR EN STRAATKINDEREN IN JAKARTA
In Jakarta zoals in alle grote steden zie je overal straatkinderen. Kinderen die dag en nacht op straat leven, op de stations op de kruispunten van verkeerswegen en onder de bruggen. Ze bedelen en stelen wat ze nodig hebben om in leven te blijven. Er zijn er ook die krantan verkopen en op de vuilnishopen van alles zoeken wat nog een beetje waarde heeft en wat verkocht kan worden. Twee van onze zusters hebben geprobeerd kontact met hen te krijgen en hebben zes maanden als bedelaars tussen hen in gewoond . Ook zij zochten op de stations plastiek bekertjes, oude kranten en lege dozen. Na een half jaartje waren zij ingeburgerd en werden beschouwd als lotgenoten.Van het geld wat ze hadden verdiend met de verkoop van kranten hebben ze een ruimte gehuurd waar ze samen met de kinderen konden slapen. Het is er dikwijls erg vol want ze brengen ook anderen mee die een keer komen en dan niet meer te zien zijn. Na het slapen krijgen ze een beetje eten mee en trekken dan de hele dag de straat weer op. De zusters leren hen dat ze hun geld moeten bewaren en niet opmaken aan sigaretten of drucks. Ze moeten beleefd blijven ook als de mensen niets geven en de mensen niet met messen bedreigen.Er zijn er die het heel serieus nemen en ook een kasboekje bijhouden. Zij zoeken werk wassen auto=s, helpen bij fietsenstallingen en het parkeren van auto=s. Als de jongens weg zijn bedelen de zusters eten voor hen. De mensen willen graag helpen en er zijn er die vaste Aleveranciers Azijn. Voor de kinderen beneden de 12 jaar is nog een ander huis in gebruik Daar woont Zuster Rosa met 14 kinderen van 4 tot 12 jaar die ze onder de bruggen gevonden hebben en die nog te klein zijn om alleen te kunnen overleven.Ze gaan naar een school waar ze niets hoeven te betalen.Er is ook nog een baby van 7 maanden van een vrouw die ze op het station vonden toen ze nog zwanger was.Ze beloofden dat ze voor de bevalling bij hen mocht komen en daarna hebben ze werk voor haar gezocht. Ze komt af en toe kijken hoe het met haar kindje gaat. Het is een begin, maar we hebben grote verwachtingen. Het plan is jonge mensen in te schakelen die er iets voor voelen om deze kinderen te helpen.We zullen naar de scholen moeten gaan om de jongens er voor warm te maken om in de vacantietijd 14 dagen te gaan leven met de straatkinde- ren Het is voor Bhakti Luhur een nieuwe poging om kinderen die in grote moeilijkheden verkeren te helpen in hun strijd om een plaats in de maatschappij te veroveren. . Met dit verslag willen wij alle adoptieouders, weldoeners en instellingen hartelijk bedanken voor hun hulp. De zogenaamde druppel is al een aardig regenbuitje geworden. .Wij blijven vertrouwen op uw hulp.

Op 20 December  2006  heeft de regering  ons werk erkent door een presidentiele onderscheiding  door de president zelf uitgereikt aan  Pater Janssen  de direkteur van Bhakti Luhur  voor blivende sociale dienst  aan arme gehandicapte kinderen  in 145  wismas   en veertig rehabilitatie centra in 15 provincies van Indonesie van Banda Aceh tot Merauke .Hierdoor kregen in dit jaar meer dan 3000 kinderen revalidatie en rehabilitatie.

Blijft U ons daarom  helpen.De nood is groot

P.Janssrn

Met hartelijke groeten namens de leiding
BHAKTI LUHUR INDONESIA